00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.

00000066

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Registrační číslo dítěte:

1                        odklad školní docházky

2                        přijato

3                        přijato

4                        přijato

5                        přijato

6                        přijato

7                        přijato

 

Mgr. Marie Hanzlíková

(ředitelka)

 

Zápis do 1. ročníku

00000067

Kalendář akcí

V pátek se sejdeme naposledy, vyhodnotíme společně uplynulý školní rok, odměníme výherce celoročních soutěží ve sběru papíru a  třídní sportchalenge a rozdáme si vysvědčení. Čeká nás také malý banket, který si děti připravily předchozí den a rozlučka s odcházejícími páťáky. Předpokládaný konec je v 10 hodin. Následuje ŠD  a oběd.

Ráno vyrazíme ze Studnic do Náchoda na dopravní hřiště. Čeká nás každoroční zkušební jízda na kole, testování z dopravní výchovy a složení řidičského průkazu cyklisty. Potom už nás čeka jen návrat domů.

Dopoledne vyrazíme vlakem ze Studnic do Archeoparku ve Všestarech, kde je pro nás připraven dvouhodinový vzdělávací program na téma Život v pravěku. Cestou zpátky navštívíme na skok Hradec Králové, projdeme se po městě a pobavíme se v 5D Cinema.

00000069

Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.

Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Irena Ostradecká (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Otevřená skola v Jetřichově
Otevřená skola v Jetřichově
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

00000075

Fotogalerie

Školní masopust
Školní masopust
Školní masopust

00000072

Obec Jetřichov
Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí