00000061

Charakteristika školy
Charakteristika školy
Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy –společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy.
Je integrovaná s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí výchovného procesu.

00000062

Hurá do školy :-)

Všichni žáci (včetně nových prvnáčků) budou do školy potřebovat: