Archiv kaledndáře akcí

00000067

Kalendář akcí

Podzimní prázdniny
Ve čtvrtek 29.10.2020 začínají dvoudenní podzimní prázdniny. Celé zařízení včetně MŠ  a ŠJ bude uzavřeno.
Státní svátek.
Dny mimořádného volna
MŠMT vyhlásilo na pondělí 26.10. a úterý 27.10. dny mimořádného volna. V tyto dny nebude probíhat výuka.
Zahájení distanční výuky
Podle Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci naší školy přecházejí na distanční výuku. Mateřská škola a školní jídelna jsou stále v provozu při dodržování přísných hygienických pravidel.
Ředitelské volno
Z důvodu nemoci paní učitelky a nepřítomnosti paní vychovatelky a na doporučení MZd vyhlašuji na pátek ředitelské volno.
Mgr. Marie Hanzlíková
Adaptační výlet
Ve středu vyrazíme s novými spolužáky na pěší výlet do okolí Jetřichova. Sportovně oblečeni a radostně naladěni se sejdeme v 8 hodin před školou.
Zahájení školního roku
Školní rok zahájíme společně se zákonnými zástupci žáků v 8 hodin ve škole za dodržení přísných hygienických pravidel (dezinfekce rukou, odstupy, doprovod žáků v rouškách).
Přípravný týden
Zahájení přípravného týdne v ZŠ po dovolené.
Zahájení provozu MŠ po dovolené.
V pondělí 25.5. se škola znovu otevře. V provozu budou všechny její součásti - MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ i s vařením pro veřejnost. Všichni účastníci vzdělávání a strávníci se do konce školního roku (31.8.2020) musí řídit mimořádnými hygienickými opatřeními a doporučeními MŠMT  a pravidly pro provoz, která jsou zvěřejněna na úvodní stránce.
Zápis dětí do mateřské školy se koná v pondělí 11.5.2020 od 8 do 14 hodin. Podrobnosti zápisu a dokumenty ke stažení najdete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA - DOKUMENTY.
Od středy 11.3.2020 bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví základní škola uzavřena. Opatření je vydáno na dobu neurčitou. V provozu zůstává mateřská škola a školní jídelna. Výuka v základní škole bude probíhat po skončení jarních prázdnin distančně (po internetu, formou domácích úkolů apod.) Všechny plánované akce se odkládají na neurčito. Zákonným zástupcům budou podávány aktuální informace prostřednictvím emailu, facebooku, messengeru, telefonicky či osobně.  Mgr. Marie Hanzlíková
Středa bude nabitá událostmi - dopoledne přivítáme ve škole naše malé kamarády ze školky a prověříme jejich "školácké dovednosti". Také se u nás objeví pan fotograf se svou jarní kolekcí. Odpoledne ve 14 hodin se budeme těšit na rodiče našich předškoláků. Předpokládaný konec zápisu je v 16 hodin. Podrobné informace najdete na hlavní stránce, na facebooku školy nebo přímo ve škole či v naší mateřské školce.
Od pondělí začínají týdenní jarní prázdniny. ZŠ  a ŠD bude mimo provoz, MŠ a ŠJ budou fungovat bez omezení.
V projektovém dni si připomeneme oblíbený staročeský svátek. Čekají nás masopustní aktivity napříč předměty, dílnička s výrobou masek a samozřejmě  koblihy.
Ve středu to opět vypukne - velké básnické klání s našimi kamarády z martínkovické školy. Letos jsme je pozvali k nám do Jetřichova. Těšíme se na společně strávený den!
Ve středu se pojedeme inspirovat na Den otevřených dveří do ZŠ Pod Montací Náchod. Paní učitelky nás provedou novou školou a zapojí nás do výuky. Školu jsme si vybrali, protože je nám blízká svým charakterem, filozofií a metodami. A my rádi objevujeme nové věci a navazujeme nová přátelství.
Ve čtvrtek 30.1. si rozdáme pololetní vysvědčení a v pátek si žáci užijí jednodenní pololetní prázdniny.
Ve středu si vyjedeme do meziměstské knihovny za Pohádkami z broumovského dolíku paní Evy Kroupové. Pan Slavík, místní knihovník pro nás připravil zajímavý program na celé dopoledne.
V pátek začneme opět jezdit do Broumova na plavecký výcvik. Absolvujeme celkem 10 lekcí v Plavecké škole ve Wellness centru Hotelu Veba. Účastní se ho všechny ročníky ZDARMA.
Na počátku adventu vás opět zveme na vánoční "odpoledne otevřených dveří". Letos v betlémském duchu - výstava betlémů, živý betlém, vystoupení MŠ  a ZŠ, velký vánoční trh, Ježíškova kavárna, občerstvení. Podrobný program bude zveřejněn na plakátech. Přijďte se vánočně naladit!
Vyhlašuji ředitelské volno na čtvrtek 31.10. a pátek 1.11.2019 z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mateřská škola a školní jídelna budou v tyto dny fungovat bez omezení.
Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)
Ve čtvrtek přijede do školy fotograf se zimním focením. Účastní se ho obvykle všechny děti MŠ  i žáci ZŠ, odebrání fotografií není povinné.
Ve středu se konají třídní schůzky. Zahájíme je v 15 hodin společným setkáním, kde probereme  různé organizační záležitosti, potom budou následovat individuální schůzky s učitelkami.
Ve středu vyrazíme do Broumova na divadelní představení Karlovarského hudebního divadla na pohádkový "skorohoror"  Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla. Podrobnější informace dostanete ve škole, vstupné i cestovné bude hrazeno z třídního fondu.
V pondělí 2. září se opět sejdeme ve škole. Začínáme jako obvykle v 8 hodin, škola se otevírá v 7.45. První školní den bude krátký. Seznámíme se s novými spolužáky, provedeme je školou, koukneme se, kde je co nového. Pak si rozdáme učebnice, seznámíme se s rozvrhem hodin a trochu si popovídáme.Předpokládám, že kolem 9 hodiny budeme hotovi. Kdo bude mít s sebou rodiče nebo přinese lístek, může jít domů a užít si poslední volnější školní den. Ostatní zůstanou ve školní družině do 11.30 a pak mohou jít také domů. Kdo má přihlášený oběd, půjde až po O.
Užijte si poslední prázdninový víkend a v pondělí se na vás těší učitelky M+A+M!