Archiv kaledndáře akcí

00000067

Kalendář akcí

Dopravní hřiště
V rámci dopravní výchovy v pátek žáci navštíví dopravní hřiště v Náchodě. Je pro ně připravena výuka i praktická jízda v tréninkovém silničním provozu. Podrobnosti se dozvíte ve škole před akcí.
Podzimní prázdniny
Od středy do pátku budou mít žáci ZŠ podzimní prázdniny. MŠ  a ŠJ budou bez omezení.
Ředitelské volno
Z důvodu dlouho dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuji na dny 24. a 25.10. ředitelské volno. V provozu bude MŠ (bez omezení), ŠJ (bez omezení) a ŠD (od 8 do 14 hodin pro předem přihlášené žáky). 
Mgr. Marie Hanzlíková
Třídní schůzky
Ve čtvrtek budou od 13 do 16 hodin třídní schůzky, a to formou individuálních konzultací. Probíhat budou v obou třídách ZŠ. 
Ředitelské volno
Ve středu bude celé zařízení z technických důvodů zavřeno (celý den je hlášena odstávka elektřiny).
Divadlo Meziměstí
Školáci i děti z naší MŠ  pojedou (nebo půjdou pěšky) do divadla v Meziměstí na pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové. Podrobnosti se dozvíte ve škole u učitelek.
Sběr podzimních plodů
Ve středu vyrazí žáci do okolí školy. Projektový den využijí k mapování okolí školy (prvouka, vlastivěda), opakování přírodovědných témat (příroda na podzim) a ke sběru kaštanů, žaludů, šípků a jiných podzimních plodů. Některé plody budeme ve škole dál zpracovávat, některé budou odvezeny do výkupu. Výtěžek připadne do třídního fondu.
Ukliďme Česko
Žáci školy se opět připojí k celostátní akci zaměřené na čistotu životního prostředí a osvětu mezi lidmi v oblasti nakládání s odpady. Cílem projektového dne je nejen úklid vybrané lokality, ale také zopakování již probraných ekologických témat formou terénního cvičení.
Jak se dělá tanečník
Mladší žáci 1. a 2. ročníku navštíví hudební představení TCP Baby balet Praha na téma historie tance, které se koná v Dřevníku areálu broumovského kláštěra.
Výstava minerálů
Žáci 3.-5. ročníku navštíví v rámci přírodovědy výstavu minerálů Broumovska v Broumově. Bude zajištěn odborný výklad spolupořadatele výstavy.
Slavnostní zahájení školního roku
Po letních prázdninách se znovu sejdeme ve škole. Žáci budou rozděleni do dvou tříd: I. třída - 1. a 2. ročník, II. třída - 3., 4. a 5. ročník. Přivítají vás třídní učitelky Andrea Nováčková (I. tř.) a Marie Hanzlíková (II. tř.).