00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.

00000066

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2019/20

Registrační číslo

01 - přijato

02 - přijato

 

V Jetřichově 2. 5. 2019              

Mgr. Marie Hanzlíková

Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro šk. rok 2019/20

Registrační číslo:

01 - přijato

02 - přijato

03 - přijato

04 - přijato

05 - přijato

06 - přijato

V Jetřichově  9. 5. 2019

Mgr. Marie Hanzlíková

100 let republiky
Škola začala

00000067

Kalendář akcí

Běh pod Křižákem

I letos se zúčastníme každoročního sportovního klání málotřídních škol v krásném prostředí adršpašských skal.

Expedice Studnice

V úterý vyrazíme na několikadenní výlet na naši základnu ve Studnici u Náchoda. Letos navštívíme místní základní školu a společně ledacos podnikneme. Starší žáky čeká i jednodenní výlet do Prahy. Podrobnosti se dozvíte ve škole.

Festival málotřídních škol

V pátek pojedeme opět do Adršpachu na Festival málotřídních škol, který připravuje adršpašská málotřídka v areálu místního zámku. Letos na téma Indie. Už se těšíme na příjemný den v krásném prostředí s našimi kamarády z okolí.

00000069

Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.

Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Irena Ostradecká (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Otevřená skola v Jetřichově
Otevřená skola v Jetřichově
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

00000075

Fotogalerie

Školní vánoce
Školní vánoce

00000072

Obec Jetřichov
Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí