00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.
Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021
Dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy zápis dětí do
1. ročníku Základní školy a mateřské školy, Jetřichov, okres Náchod pro školní rok 2020/2021.
Výsledky přijímacího řízení do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Seznam přijatých dětí:

č. 01 - přijato
č. 02 - přijato
č. 03 - přijato
č. 04 - přijato
č. 05 - přijato

Datum vyvěšení : 4. 5. 2020

Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)
Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021
Seznam přijatých dětí:

č. 01 - přijato
č. 02 - přijato


Datum vyvěšení : 19. 5. 2020

Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)

00000066

Mimořádná pravidla pro provoz MŠ do konce školního roku
Mimořádná pravidla pro provoz ZŠ do konce školního roku
Mimořádná pravidla pro provoz ŠJ do konce školního roku
Informace MŠMT k provozu základních a mateřských škol do konce školního roku 2019/20
Jak se budeme učit? Co si máme přinést?
Informace KHS ke koronaviru

00000067

Kalendář akcí

V pondělí 25.5. se škola znovu otevře. V provozu budou všechny její součásti - MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ i s vařením pro veřejnost. Všichni účastníci vzdělávání a strávníci se do konce školního roku (31.8.2020) musí řídit mimořádnými hygienickými opatřeními a doporučeními MŠMT  a pravidly pro provoz, která jsou zvěřejněna na úvodní stránce.
Zápis dětí do mateřské školy se koná v pondělí 11.5.2020 od 8 do 14 hodin. Podrobnosti zápisu a dokumenty ke stažení najdete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA - DOKUMENTY.
Od středy 11.3.2020 bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví základní škola uzavřena. Opatření je vydáno na dobu neurčitou. V provozu zůstává mateřská škola a školní jídelna. Výuka v základní škole bude probíhat po skončení jarních prázdnin distančně (po internetu, formou domácích úkolů apod.) Všechny plánované akce se odkládají na neurčito. Zákonným zástupcům budou podávány aktuální informace prostřednictvím emailu, facebooku, messengeru, telefonicky či osobně.  Mgr. Marie Hanzlíková

00000069

Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.

Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Irena Ostradecká (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Otevřená skola v Jetřichově
Otevřená skola v Jetřichově
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

00000075

Fotogalerie

Školní vánoce
Školní vánoce

00000072

Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí