00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.
Zápis dětí do MŠ 2024/2025
Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2024/25
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/25
Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov
Adresa
Jetřichov 126
Meziměstí 3
54983
Kontakt
Telefon: 491582423
E-mail: zsjetrichov@seznam.cz
Vedení školy
ředitelka: Mgr. Marie Hanzlíková
zástupkyně ředitelky: Bc. Ilona Krejčí
vedoucí školní jídelny: Hana Kotyzová
Právní forma
příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.1.2003
IČO: 75016478
Součásti školy / kapacita
Mateřská škola / 26 dětí
Základní škola / 30 žáků
Školní družina / 20 žáků
Školní jídelna MŠ / 30 jídel
Školní jídelna ZŠ / 30 jídel
Zřizovatel
název zřizovatele:  Obec Jetřichov

adresa zřizovatele: Obecní úřad Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3

kontakt: tel.: 491 582 425
fax: 491 582 425

e-mail: obec.jetrichov@tiscali.cz

00000066

Jak se u nás učí

Stanovení úplaty od 1.9.2024

00000067

Kalendář akcí

Školní pouť
Se školou se rozloučíme tradičně za školou bujarou oslavou našich skvělých studijních výsledků a nadcházejících krásných letních měsíců.
Běh pro Křižákem
Jako každý rok, i letos pojedeme reprezentovat školu na sportovní klání spřátelených málotřídek v Adršpachu. Moc se těšíme na naše kamarády a překrásnou přírodu tohoto místa.
Školní výlet II. třídy
V tomto týdnu vyrazí starší žáci na výlet do našeho hlavního města. Navštívíme Národní muzeum a projdeme si nejznámější historická místa centra Prahy. Termín ještě bude upřesněn.

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.
Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Hana Kotyzová (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Operační program Jan Amos Komenský
Operační program Jan Amos Komenský
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií
Cílem projektů je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, posílení personálních kapacit školy, rozvojové aktivity a společné vzdělávání žáků.
Národní plán doučování
Národní plán doučování
Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).
  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.
Národní plán obnovy - Digitalizace
Národní plán obnovy - Digitalizace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje školám finanční prostředky od roku 2020 do roku 2026 na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Obědy pro děti
Obědy pro děti
Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. 

00000072

Obec Jetřichov
Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí