00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.

00000066

Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/23
Seznam přijatých dětí ( děti uvedeny pod registračními čísly):
01  přijato
02  přijato
03  přijato
04  přijato
05  přijato

V Jetřichově 18. 5. 2022              Mgr. Marie Hanzlíková
                                                               (ředitelka školy)
Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23
Seznam přijatých dětí
(děti uvedeny pod registračními čísly):
01
03
04
05
07
08
09
10

Odklad školní docházky
(děti uvedeny pod registračními čísly):
02
06

V Jetřichově 1.5.2022                  Mgr. Marie Hanzlíková
                                                            (ředitelka školy)
Zápis dětí do 1. ročníku 2022/2023
Příslušné dokumenty ke stažení najdete v sekci Základní škola.
Besídka ke Dni matek
Ukliďme Česko!

00000067

Kalendář akcí

Loučení s páťáky a předávání vysvědčení proběhne od 8 hodin za školou.
Společná akce ZŠ, MŠ, rodičů a přátel školy - rozloučení se  školním rokem. Krátký program, občerstvení, jarmark našich výrobků. Akce proběhne venku za školou od 14 hodin. V případě špatného počasí v prostorách školy.
Celodenní školní výlet spojený s  projektovým dnem "Příběh kapky vody" v zábavní parku Baldův svět v Mladých bukách.

00000069

Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.
Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Hana Kotyzová (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Otevřená škola v Jetřichově, Otevřená škola v Jetřichově II. a Otevřená škola v Jetřichově III.
Otevřená škola v Jetřichově, Otevřená škola v Jetřichově II. a Otevřená škola v Jetřichově III.
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií
Cílem projektů je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, posílení personálních kapacit školy, rozvojové aktivity a společné vzdělávání žáků.
Národní plán doučování
  • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
  • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).
  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

00000075

Fotogalerie

00000072

Obec Jetřichov
Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí