00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.
Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024
Dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy zápis dětí do
1. ročníku Základní školy a mateřské školy, Jetřichov, okres Náchod pro školní rok 2023/2024.
Mimořádné oznámení

00000066

Jak se u nás učí

00000067

Kalendář akcí

Zápis dětí do 1. ročníku
V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2022/2023.
Zápis se uskuteční
v úterý 18. dubna 2023 od 13 do 16 hodin
Podrobnosti najdete níže vlevo.
Velikonoční den otevřených dveří
Ve čtvrtek vás zveme do školy na VELIKONOČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ).  Na programu bude vystoupení dětí i školáků, velikonoční dílničky, jarmark, zvířátka, kavárna a občerstvení. To vše v budově školy a v přilehlém okolí (když počasí dovolí). Na vánoce nám to nevyšlo, tak se budeme těšit na jarní setkání. Začínáme v 15 hodin, končíme, až se nám bude chtít domů.
Divadlo v Teplicích nad Metují
Ve čtvrtek pojedou žáci 1. a 2. ročníku na divadelní představení „ Bylo nebylo“, které se bude konat v kině v Teplicích nad Metují. Představení je interaktivní, jedná se o pásmo her, pohádek, hádanek a písniček v podání herců Divadla Za2 z Příbrami. Podrobnosti se dozvíte od p. uč. Nováčkové.

00000069

Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov

Adresa

Jetřichov 126
Meziměstí 3
54983

Kontakt

Telefon: 491582423
E-mail: zsjetrichov@seznam.cz

Vedení školy

ředitelka: Mgr. Marie Hanzlíková
vedoucí učitelka MŠ: Bc. Ilona Krejčí
vedoucí školní jídelny: Irena Ostradecká

Právní forma

příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.1.2003
IČO: 75016478

Součásti školy / kapacita

Mateřská škola / 26 dětí
Základní škola / 30 žáků
Školní družina / 20 žáků
Školní jídelna MŠ / 30 jídel
Školní jídelna ZŠ / 30 jídel

Zřizovatel

název zřizovatele:  Obec Jetřichov

adresa zřizovatele: Obecní úřad Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3

kontakt: tel.: 491 582 425
fax: 491 582 425

e-mail: obec.jetrichov@tiscali.cz

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.
Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Hana Kotyzová (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií
Cílem projektů je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, posílení personálních kapacit školy, rozvojové aktivity a společné vzdělávání žáků.
Národní plán doučování
Národní plán doučování
Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).
  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Obědy pro děti
Obědy pro děti
Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. 

00000075

Fotogalerie

00000072

Obec Jetřichov
Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí