00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.

00000066

Zápis dětí do 1. ročníku 2021/2022
Příslušné dokumenty ke stažení najdete v sekci Základní škola.
Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku
Registrační číslo 1/21     přijato
Registrační číslo 2/21     přijato
Registrační číslo 3/21     přijato
Registrační číslo 4/21     přijato
Registrační číslo 5/21     přijato
Registrační číslo 6/21     přijato
Registrační číslo 7/21     odklad školní docházky
Registrační číslo 8/21     odklad školní docházky (v řízení)
Registrační číslo 9/21     odklad školní docházky
Registrační číslo 10/21   odklad školní docházky
Výsledky zápisu dětí do mateřské školy
Seznam přijatých dětí
(uvedených pod registračními čísly)
k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022:

01
02
03
04

V Jetřichově 18. 5. 2021
 

00000067

Kalendář akcí

Třídní schůzky
Ve středu se konají třídní schůzky formou individuálních konzulatcí od 14 do 16.30 hodin.
Návrat žáků 1. stupně do škol
Žáci 1. stupně se vrací k prezenční výuce dle Mimořádného opatření vlády Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2021.
Podrobnosti návratu budou rodičům a žákům zaslány elektronickou poštou.
Zápis dětí do 1. ročníku
Zápis bude probíhat od 1. do 30. dubna (viz informace v prostředním sloupci).

00000069

Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.

Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Irena Ostradecká (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Otevřená skola v Jetřichově a Otevřená škola v Jetřichově II.
Otevřená skola v Jetřichově a Otevřená škola v Jetřichově II.
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií
Cílem projektů je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

00000075

Fotogalerie

Školní vánoce
Školní vánoce

00000072

Obec Jetřichov
Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí