00000064

00000065

Motto: Naše škola je


  • místem přípravy pro život

  • místem radosti

  • místem pochopení

  • místem úspěchu

  • místem přátelství

  • místem otevřeným veřejnosti

Stávka!!!
Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2023/24
Základní škola v Jetřichově sídlí v budově obecního úřadu v centru obce, v srdci malebné krajiny Broumovského výběžku.

00000066

Jak se u nás učí

Jídelníček 27.11.-1.12.

00000067

Kalendář akcí

Adventní den otevřených dveří
Tento pátek vás přivítáme ve škole na adventním setkání s programem dětí MŠ  i žáků ZŠ. Mimo to bude v prostorách školy vánoční jarmark, Ježíškova kavárna a vánoční dílničky pro malé i velké. Přijďte se k nám vánočně naladit!
Vánoční focení
V pátek přijede fotograf s kolekcí vánočního focení. Akce je určena primárně pro děti MŠ, ale mohou se nechat vyfotit i školáci, popřípadě celé rodiny.
Třídní schůzka II. třídy
Ve středu bude probíhat třídní schůzka rodičů starších žáků (3+4+5), a to formou individuálních konzultací. Učitelky vám budou k dispozici od 14.30 do 16 hodin v učebně II. třídy. Žáci se mohou zúčastnit se svými rodiči.

00000068

Jídelní lístek

6.-10.11.2023

00000069

Informace o nás
Základní škola a mateřská škola
Jetřichov
okres Náchod

Zřizovatel : Obec Jetřichov

Adresa

Jetřichov 126
Meziměstí 3
54983

Kontakt

Telefon: 491582423
E-mail: zsjetrichov@seznam.cz

Vedení školy

ředitelka: Mgr. Marie Hanzlíková
vedoucí učitelka MŠ: Bc. Ilona Krejčí
vedoucí školní jídelny: Irena Ostradecká

Právní forma

příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.1.2003
IČO: 75016478

Součásti školy / kapacita

Mateřská škola / 26 dětí
Základní škola / 30 žáků
Školní družina / 20 žáků
Školní jídelna MŠ / 30 jídel
Školní jídelna ZŠ / 30 jídel

Zřizovatel

název zřizovatele:  Obec Jetřichov

adresa zřizovatele: Obecní úřad Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3

kontakt: tel.: 491 582 425
fax: 491 582 425

e-mail: obec.jetrichov@tiscali.cz

00000070

Školní jídelna
Školní kuchyně byla v roce 2008 kompletně zrekonstruovaná podle standartních hygienických požadavků našich i evropských.
Při rekonstrukci jsme se snažili zachovat původní historický ráz kuchyně (vestavěný nábytek, původní obklady).
O spokojenost našich žaludků se úspěšně starají paní Hana Kotyzová (vedoucí školní jídelny) a paní Jitka Sršňová (kuchařka).

00000071

Školní družina
Mimoškolní činnost je zajištěna v rámci školní družiny. Vychovatelka ŠD svou práci s dětmi přizpůsobuje potřebám a zájmům žáků.

Naše školní družina má jedno oddělení. Družina je umístěna v podkrovních prostorách budovy. Zařízení je nové, moderní.
Družinu navštěvují bezplatně všichni naši žáci.

 

00000076

Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií
Cílem projektů je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, posílení personálních kapacit školy, rozvojové aktivity a společné vzdělávání žáků.
Národní plán doučování
Národní plán doučování
Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).
  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Obědy pro děti
Obědy pro děti
Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. 

00000075

Fotogalerie

00000072

Obec Jetřichov
Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, , nedaleko státní hranice s Polskem.

Obec se nachází v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina, celé jeho území patří do CHKO Broumovsko.
Severní částí obce protéká řeka Stěnava, osou obce je její pravostranný přítok, Jetřichovský potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Stránky obce

00000073

Počasí